SLÁVNY NOVOZÁMOCKÝ RODÁK - ANTAL CSICSÁTKA

31.01.2021, Lali Melecski

SLÁVNY  NOVOZÁMOCKÝ  RODÁK

VYNÁLEZCA DVOJKANÁLOVÉHO STEREOFÓNNEHO RÁDIA

ANTAL  CSICSÁTKA

(18. január 1911, Nové Zámky  –  9. júl 1976, Utica, štát New York, USA)

 

 

Telekomunikačný inžinier, vynálezca princípu vysielania dvojkanálového stereofónneho rádia ,  tvorca prvého magnetofónu vyrobeného v Maďarsku (Vörös Szikra) a prvého prenosného rádia fungujúceho na jednom integrovanom obvode, laureát Kossuthovej ceny v Maďarsku (1953) a prestížnej Steinmetzovej ceny v USA (1975).

Detstvo strávil  v Nových Zámkoch. Maturoval na novozámockom gymnáziu a v štúdiu pokračoval na Technickej univerzite v Budapešti. Po ukončení sa zamestnal ako vývojový inžinier vo Výskumnom stredisku pošty v Budapešti. Jeho prvým veľkým úspechom bola transformácia nosných frekvenčných systémov AEG. Počas vojny riadil inštaláciu a prerozdelenie nosných frekvenčných zariadení na staniciach. V roku 1945 bol preložený na Generálne riaditeľstvo pošty, ale keďže ho práca v administratíve nenapĺňala, ešte v tom istom roku dal výpoveď a založil súkromnú firmu na výrobu a opravu telekomunikačných prístrojov. Dielňa, ktorá zamestnávala okolo tridsať ľudí, najskôr rekonštruovala vojnou zničené zariadenia  a neskôr vyvíjala a vyrábala  nové prístroje pre účely telekomunikačnej  technológie. Medzitým sa jeho pozornosť čoraz viac zameriavala na jeden zo senzačných  vynálezov doby - magnetofón. Jeho firma bola v roku 1949 zoštátnená,  avšak na jej riadenie sa nenašiel vhodný odborník, a tak bol poverený technickým vedením vlastného bývalého podniku. Vtedy sa spoločnosť premenovala na Mechanické laboratórium. V priebehu päťdesiatych rokov tu vyvinul prvé štúdiové magnetofóny. V tomto období vrcholila studená vojna, ktorej jedným z konkrétnych dôsledkov bol zákaz vývozu high-tech zariadení do krajín Východnej Európy podľa takzvaného zoznamu COCOM. V tejto zvláštnej historickej situácii bola firma  Antala Csicsátku jedinou, ktorá dokázala vyrábať štúdiové magnetofóny. Séria STM 300, ktorú vyvinul, a potom jej vylepšená tranzistorová verzia, séria STM 600, boli jediným záznamovým zariadením v televíznych a rozhlasových štúdiách a divadlách vo všetkých socialistických krajinách, ktoré poskytovali prijateľnú kvalitu zvuku. Paralelne sa začal venovať problematike stereofónneho prenosu a stereofónneho nahrávania. V zásade už vtedy sformuloval princíp subnosných stereo systémov.

 

Pretože sa vo svojej výskumnej práci cítil výrazne obmedzovaný a ani ekonomický systém krajiny nepovažoval za prijateľný, v roku 1956 opustil krajinu a usadil sa v USA. V roku 1957 nastúpil do divízie elektroniky spoločnosti General Electric, jednej z najväčších svetových spoločností. Jeho pracovnou náplňou sa stal vývoj zvukových technológií. Pokračoval tiež vo výskume realizácie stereofónneho prenosu a vyvinul princíp pomocného dvojkanálového stereofónneho rádia, ktorý sa používa na celom svete i v súčasnosti. V roku 1961 patentoval praktickú implementáciu tohto vynálezu spolu  so súvisiacimi produktmi, ktorých vývoj sa tiež týka jeho osoby. Jeho ďalších trinásť patentovaných  metód sú dodnes súčasťou rozhlasového vysielania. Na začiatku 60. rokov založil vlastnú spoločnosť, ktorá vyvíjala a vyrábala zariadenia káblovej televízie. S jeho menom je spojený i objav princípu prvého prenosného rádia fungujúceho na jednom integrovanom obvode. Ako uznanie za jeho vynikajúcu prácu mu bolo udelených niekoľko vysokých vyznamenaní. V roku 1966 získal cenu „Modern Pioneer in Creative Industry“ a v roku 1975 prestížnu Steinmetzovu cenu.

 

Keďže sa mu z dôvodu pracovného vypätia zhoršovalo zdravie, mienil sa presídliť späť do Maďarska, počas príprav na cestu však nečakane zomrel.

 

Literatúra: Ozogány Ernő :Dobozba zárt múzsa, Lilium Aurum kiadó. 2005, str. 57 – 59

                  Cúth János: Magyar tudósok arcképcsarnoka-Magyarságtudományi füzetek

                  Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a távközlés történetében. NAP kiadó, 2005

                  Články z dobovej americkej tlače

 

 

 Patenty Antala Csicsátku: 

 

1. US3122610 Filed July 22, 1960, Granted February 25, 1964

Circuitry for Multiplex Transmission of FM Stereo Signals with Pliot Signal

2. US3272922 Filed December 31, 1963, Granted Septembe 13, 1966

Receiver circuit for stereo separation

3. US3272923 Filed December 31, 1963, Granted Septembe 13, 1966

Receiver circuit for stereo separation

4. US3283074 Filed December 31, 1962, Granted November 1, 1966

Voice-controlled communication system

5. US3294915 Filed July 29, 1963, Granted December 27, 1966

Phasing circuit for f. m. stereo receiver

6. US3339024 Filed June 1, 1965, Granted August 29, 1967

Time sampling stereophonic receiver circuit

7. US3339025 Filed June 1, 1965, Granted August 29, 1967

De-emphasis network arrangement for am-fm radios

8. US3339026 Filed June 1, 1965, Granted August 29, 1967

De-emphasis network for fm radios

9. US3346699 Filed October 23, 1964, Granted October 10, 1967

Stereophonic radio circuit including phasing circuit for providing reconstituted subcarrier signal

10. US3351712 Filed June 1, 1965, Granted NOvember 7, 1967

Simplified time-sampling stereophonic receiver circuit

11. US3355552 Filed June 30, 1964, Granted November 28, 1967

Biasing arrangement for automatic stereophonic radio receiver

12. US3369187 Filed April 16, 1965, Granted February 13, 1968

Integrated electronic circuit construction including external bias resistor

13. US3435144 Filed October 22, 1965, Granted March 25, 1969

CROSS-TALK COMPENSATION FOR STEREO RECEIVERSCROSS-TALK COMPENSATION FOR STEREO RECEIVERS

14. US3488599 Filed April 30, 1965, Granted January 6, 1970

DETECTOR AND AUTOMATIC GAIN CONTROL CIRCUITS INCLUDING BIAS STABILIZATION

15. US3931576 Filed Januray 14, 1975, Granted January 6, 1976

Automatic gain control circuit for radio receiver

16. US3934092 Filed December 1, 1972, Granted January 20, 1976

Four channel stereophonic broadcasting system

17. US3991374 Filed February 26, 1975, Granted November 9, 1976

Controllable bandwidth IF filter circuit for radio receivers

 

 

magnetofón Vörös Szikra

 

 

štúdiový magnetofón STM 300

 

Spomienkové stretnutie k storočnici Antala Csicsátku

***         Články z dobovej americkej tlače