Csicsátka Ottokár - tanulmány Komáromban

Jókai Mór,štúdia, Komárno 1937
5235/5312