Továreň na spracovanie kože / Garbiareň

Baťa, Cikta, Bánhegyi
22/49