Lokálka na Dvorskej ceste do Baťovskej fabriky

Baťa, Cikta, Bánhegyi
v pozadí vpravo je dom, čo stál na začiatku Viničnej, neskoršie stredisko AGROSTAVU využívaný dosť dlho ako kancelárske priestory, pivnica bola využívaná ako podniková vináreň, v roku 1988 dom zbúrali
24/49