Sídlisko IBV Veľký háj

Sídlisko IBV Veľký háj
1241/5312