Posedenie s dôchodcami, apríl 1983

p. Rišavý ved. kancelárie podnikového riaditeľa, Koloman Jalecz predseda závodného výboru ROH /Kalmi/, Gabriel Vrba podnikový riaditeľ, František Jankovsky podnikový riaditeľ /Feribácsi/, Ľudovít Chmelár predseda celozávodného výboru KSS /Lali/
1766/5312