Autobusová stanica zač. 80. rokov

Závody - ČSAD
Autobusové nádražie zač. 80. rokov
4/5