Veľký kríž v cintoríne na Slovenskej ulici

Cintoríny
Veľký kríž v cintoríne na Slovenskej ulici
24/32