Ortodoxná synagóga - exteriér

Synagógy
Ešte v 80-tych rokoch vpredu bývali Messingerovi (prvý vchod) a vzadu (druhý vchod) bola modlitebňa, synagóga sa takmer využívala ... v pozadí priestory areálu už nevyužívané
36/38