Budova starej nemocnice

Koláž máp k upresneniu areálu starej nemocnice: - farebná mapa vľavo hore je z 2. vojenského mapovania, vpravo hore je z 3. vm, - vľavo dolu je výrez z nedatovanej mapy pravdepodobne zo začiatku 20. storočia, na ktorej je budova starej nemocnice vyznačená, - vpravo dolu je výrez z mapy z II. polovice 20. storočia, cca 70-te roky. (Vladka Kotruszová)
3491/5312