Vodné kasárne Nové Zámky.

Kasárne
Štefan Gocman, Čičmany. Slúžil v Nových Zámkoch okolo roku 1920-25. Rok narodenia: 1907.
31/40