Zamestnaci kožolužných závodov r.1939

Sprievod zamestnancov cez mýtny most smerom do mesta, r. 1939
4114/5312