Zamestnaci kožolužných závodov r.1939

Baťa, Cikta, Bánhegyi
Sprievod zamestnancov cez mýtny most smerom do mesta, r. 1939
48/49