Expozitúra NBS - výstavba

Výstavba budovy exp. Národnej Banky Slovenska na ul T.G.Masaryka
4120/5312