Nové Zámky

Hlavné námestie. Výrez z fotografie.
4225/5312