Pomník padlým

Cintoríny
„Hrdinom padlým r. 1919 za československú vlasť. Vy živí, nedajte sa zviklať v láske k domovine! Bez nej každé dielo hynie. Z nás mŕtvych vezmite si príklad: vlasti sme dali všetky sily. Preto sme zvíťazili.“
 
32/32