Robotnícky dom

Príprava prvomájového sprievodu roku 1923 pred Robotníckym domom.
4531/5312