Hlavné námestie, vtedy námestie Lajosa Kossutha

Defilé pri príležitosti slávnostného odhalenia sochy Lajosa Kossutha dňa 17.06.1906
634/5312