námestie a socha Lajosa Kossutha

teraz Hlavné námestie, priestor pred OD Jednota
659/5312