Hlavné námestie 1968

August 1968
Hlavné námestie Nové Zámky1968
 
9/9