August 1968

Hlavné námestie 1968
Petőfiho ulica
August 1968
Novomestská ulica - Papagáj telep
August 1968
Petőfiho ulica
Petőfiho ulica, Csemadok
Kukučínova ulica a Hlavné námestie
Petőfiho ulica