Záchrana sochárskeho diela Otakara Čičátku

Článok CN 1999
5301/5312