ZX - nezaradené

Malý pokus
Pozemné stavby
#3442
Nové Zámky
Čistička odpadových vôd
Thomas Edison
Mestský stavebný podnik
1978 - Čižmárska ul.
#3087
Kríž
Usadlosť
#2494
#2372
#2293
Mederská ulica
ulica Pod lipami
Václav Havel v Nových Zámkoch
Sprievod
Most smerom na cintorín
Nové Zámky
Snehová kalamita v januári 1987
Sídlisko IBV Veľký háj
Mederská ulica
Nitrianska cesta č. 42