Všetky fotografie

Otakar Čičátka - diela v Nových Zámkoch
Križovatka ulíc: B.Němcovej a Komárňanská
Križovatka ulíc: B.Němcovej a Komárňanská
Ulica B.Němcovej
Ulica B.Němcovej
Ulica B.Němcovej
Ulica B.Němcovej
Ulica B.Němcovej
Ulica B.Němcovej
Križovatka ulíc: B.Němcovej a Komárňanská
Ulica SNP
Ulica SNP
Ulica SNP
Zámčan & Odevy
Zámčan & Odevy
Zámčan & Odevy
Zámčan & Odevy
Zámčan & Odevy
Zámčan & Odevy
Zámčan & Odevy
Zámčan & Odevy
Zámčan & Odevy
Zámčan & Odevy
Zámčan & Odevy